Bạn có thể thuê xe 7 chỗ đi du lịch với giá chỉ 1 triệu đồng