Bảng báo giá thuê xe 29 chỗ - Thuê xe du lịch Hoàng Quân