Cho thuê xe 45 chỗ đi chùa Mía Đền Và đời mới- tiện nghi giảm 50 %