Ngồi tại nhà vẫn kí được hợp đồng thuê xe 29 chỗ đi du lịch